Neden Organik Solucan Gübresi ?

Neden Organik Solucan Gübresi ?

Neden solucan gübresi sorusuna cevap verebilmek için öncelikle solucan gübresini tanımak ve kısaca özelliklerine değinmek gerekmektedir. Solucan gübresi, hayvan gübresi ve sebze, meyve, gıda vb. organik atıkların fermantasyonu sonrasında solucanların sindirim sistemlerinden geçirilmesi sonucu elde edilen organik gübredir. Solucan Gübresi‘nin dünyadaki yaygın ismi Vermicomposttur.

Solucanlar, üzerlerinde ve sindirim sistemlerinde bulunan ve onları koruyan vücut sıvılarını (sölom sıvısı) gübreye geçirir, bu gübre de bitkilerde patojenlere karşı direnç sağlar. Solucanların sindirim sisteminde, çok sayıda bitkiye yararlı mikroorganizmalar, azot fikse eden bakteriler, mikorizal mantarlar, antibiyotik etkisi yaratacak doğal büyüme hormonları ve enzimler bulunur. Gübreye geçen bu enzimler ve yoğun bitki besin elementleri bitkilerde sağlıklı ve hızlı gelişim sağlar.

Gübrenin başlıca özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

• Ayrım gözetmeksizin her türlü tarım kültüründe uygulanır.
• Bitkide direnç, hızlı büyüme ve gelişme, üründe erkencilik sağlar.
• Topraktaki Organik Madde miktarını arttırır.
• Verim artışı sağlar.
• Dona karşı bitki ve köklerinde direnç sağlar.
• Bitkide kök gelişimini hızlandırır. Saçaklanmayı arttırır. Kökün güçlü olmasını sağlar.
• Solucanların sindirim sisteminde bulunan çok sayıdaki mikroorganizma, topraktaki zararlı bakterilerle rekabet eder ve onların zararlı etkilerini ortadan kaldırır. Bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır
• İçeriğindeki bitki besin maddeleri, makro ve mikro elementler, suda yavaş çözülerek bitkilerin uzun süre beslenmesini sağlar, gübreleme ihtiyacı zamanla azalır.
• Topraktaki mikroorganizma faaliyeti hızlanır.
• Toprağın su tutma kapasitesi artar. Su stresini minimuma indirir.
• Toprağın Ph’ını düzenler. Bitki tarafından kullanılamayan Fosfor, Potasyum, Demir vb. bitki besin elementlerini toprakta çözünür hale getirerek bitki tarafından alımını kolaylaştırır.
• %100 gerçek nefaset, lezzet ve aromaya sahip ürün yetiştirilmesini sağlar.
• Özellikle kimyasallarla kirlenmiş, kuvvetini ve canlılığını yitirmiş, yorulmuş toprakların ıslahını sağlar. Bu sayede kimyevi gübre kullanım ihtiyacı zaman içerisinde azalır.
• Asitli, kumlu toprakların parçacıklarını birbirlerine bağladığı gibi ağır killi topraklarda parça bağlılığını gevşeterek gözenekli yapıyı arttırır.
• Toprakların bitki gelişimi için daha uygun bir yapı kazandırmaktadır.
• %100 Organiktir. %100 ekolojiktir. Bu gübre ile yetiştirilmiş bitkilerde nitrat kalıntısı bulunmaz. Kokusuzdur. Suyu, havayı ve toprağı kirletmez.
• İçerisinde başka bir katkı maddesi mevcut değildir.

Dünyada ve ülkemizde her geçen gün ekolojik sorunlar artmaktadır. Her yıl dünya toprakları üzerinde daha fazla erozyon ve toprak kaybı meydana gelmektedir. Tarım alanları her geçen gün azalmakta ve 1.sınıf tarım arazileri amacı dışında kullanıma sunulmaktadır. Mevcut tarım arazileri, yanlış tarımsal uygulamalar sonucu, toprağı bitki besini açısından zayıflamakta hatta yok olmaya yüz tutmaktadır. Tarımsal üretimde, bilinçsiz kimyasal gübre ve zirai ilaç kullanımı artmaktadır. Endüstriyel üretim süreçlerindeki yapay gübre kullanımı toprak niteliğini zaman içinde bozmakta ve toprağın en önemli ögesi olan organik maddenin kaybına neden olmaktadır.

Tarım paydaşları toprakların verimsizleşmesi, üretimin azalması ve ürün kalitesinin düşmesi nedeniyle yeni arayış içerisine girmişler ve hem değerlendirilemeyen ve ekonomik değeri olmadığı düşünülen atıklar geri kazanılabileceği, hem de biyolojik bakımdan aktif, toprak verimliliğine önemli katkılar sağlayan ve ticari olarak kullanılabilen bir ürün elde etmek için çalışmışlar ve sonucunda vermikültür ortaya çıkmıştır. Solucan gübresi bir çok ülke tarafından 1960 – 1970 yıllardan beri kullanılmaktadır. Ülkemizde ise son 5-6 yıl içerisinde kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Ülkemizde solucan gübresi kullanımının artış göstermesi hem çiftçilerimiz hem de sağlıklı gelecek nesiller yetiştirebilmek adına çok önemlidir.
Solucan gübresi, üreticinin bir çok problemine çözüm getirmekle ve daha kaliteli ürünler yetiştirilmesini sağlamakla birlikte daha verimli toprakları gelecek nesillere bırakmak adına stratejik öneme sahip bir materyaldir.

Yukarıda sıralanan tüm özellikleri ile üreticilere sağladığı yüksek fayda nedeniyle solucan gübresini ülke topraklarını, mirasını ve ürün kalitesini önemseyen bütün üreticilere tavsiye etmekteyiz.

Advocates wary of click for resources do my essay paper relaxing testing rules by christina a.